Toyota je na světovém trhu 75 let

12. 11. 2012, autor: Roman Dubský
Největší automobilka na trhu. Dlouhé roky nesla japonská značka tento hrdý titul a i když o něj na čas přišla, zdá se, že dobré časy jsou zpátky. Optimální dárek ke kulatému výročí.
Toyota je na světovém trhu 75 let

Historie není vždy nezajímavá a pochopíme, že někdo ohrnuje nad pohledem zpátky do historie noc, třeba proto, že kdysi dávno dostal nedostatečnou z Přemyslovců a druhá „koule“ z Lucemburků u něj zájem o dějepis také nevzbudila. Tohle je ale jiná záležitost. Nejde o historii, na kterou si lze sáhnout, to právě naopak, a pak – týká se aut, i když se čtyřmi koly tehdy v zemi vycházejícího slunce , začínali, na začátku byl tkalcovský stav.

Vážně, první kroky dnešní Toyota Group začínají u mechanického a automatického tkalcovského stavu, který tehdy vynalezl Sakichi Toyoda. Hnací silou těchto vynálezů byla Sakichiho touha „vyrábět něco ku prospěchu celé společnosti“. Jeho snem bylo přispět svými nápady k přerodu Japonska v prosperující zemi, podobnou Spojeným státům či některým evropským zemím.

Sakichi v roce 1890 zdokonalil dřevěný ruční stav. Za tento vynález mu byl udělen jeho první patent. Dalším krokem v roce 1896 byl první mechanický tkalcovský stav v tehdejším Japonsku. V roce 1924 byl dokončen tzv. automatický stav Toyoda s průběžnou výměnou tkalcovského člunku, Typ G, který byl v té době označován za nejlepší na světě. Dobrá, ale co auta? Ehm, zatím si ještě počkáme.

Až do roku 1933, právě tento rok představoval oficiální vstup společnosti Toyoda Automatic Loom Works (dnešní Toyota Industries Corporation) do automobilového světa - údajně v září roku 1933, vytvořením automobilové sekce.

Kiichiro nicméně tento krok průběžně připravoval již dlouho předtím. V září roku 1934 byl po nesmírně usilovné práci dokončen prototyp prvního automobilového motoru „Typ A“. V květnu následujícího roku pak vznikl prototyp osobního vozu „Model A1“. Společnosti General Motors a Ford mezitím braly automobilové trhy útokem, což vzbuzovalo nemalé znepokojení zejména u japonského Ministerstva obchodu a průmyslu. Japonská vláda proto schválila Zákon o automobilové výrobě, který k získání licence dle tohoto zákona po firmách požadoval, aby automobily také vyráběly. Kiichiro z tohoto důvodu urychleně připravoval sériovou výrobu nákladních vozů.

V srpnu roku 1935 byl dokončen prototyp nákladního automobilu „Model G1“ a v listopadu téhož roku se tento vůz již začal prodávat. Nákladní automobil však vykazoval celou řadu problémů, kvůli nimž si vysloužil nevalnou pověst. Kiichiro se s velkou vervou pustil do trpělivého odstraňování všech zjištěných problémů. V květnu roku 1936 byl konečně hotov osobní vůz (Model AA Sedan), o nějž Kiichiro již dlouho usiloval. Jako reklamní tah před premiérou vozu Toyoda byla uspořádána veřejná soutěž, jejímž cílem bylo navrhnout logo. Vítězný návrh obsahoval japonská písmena představující slovo Toyota (namísto Toyoda), umístěná v kroužku. V říjnu roku 1936 se též přejmenovala samotná značka z Toyoda na Toyota.

Dne 28. srpna 1937 byla založena společnost Toyota Motor Co., Ltd (později Toyota Motor Corporation), která navázala na činnost automobilové divize firmy Toyoda Automatic Loom Works. Následujícího roku byl dokončen závod Koromo (nyní Honsha Plant). Snahou závodu Koromo bylo vytvořit dokonalý systém dodávek „Just-in-Time“ se systémem dopravníků, které organicky propojovaly jednotlivé výrobní procesy. V roce 1938 se výroba osobních vozů omezila a nejvyšší prioritu dostala válečná výroba. Kam směřoval japonský průmyl v následujících letech? No, asi jste viděli nejlepší válečné filmy všech dob typu Bitva o Midway, Pearl Harbour a podobné a ne, žádné driftování s předchůdci GT 86 tam neprobíhalo.


DOPORUČUJEME: Nejlepší válečné filmy všech dob


Po skončení druhé světové války přetrvával chaos a na řízení firmy měla přímé dopady i politika deflace (označovaná jako „Dodge Line“), jejímž smyslem bylo co nejvíce potlačit inflační trendy. Toyota čelila finanční krizi. V rámci rekonstrukce společnosti byla Toyota v roce 1950 nucena vyčlenit své prodejní oddělení (čímž vznikla Toyota Motor Sales Co., Ltd.). V červnu téhož roku propukla korejská válka, což se projevilo v objednávkách pro vojenské účely. Toyota obdržela objednávky na vysoký počet nákladních vozů a výroba dosáhla neuvěřitelných objemů. Zisky byly investovány zpět do zařízení na posílení celého systému výroby.

Toyota nakonec překonala krizové období a byla připravena na nové počátky. Přibližně v té době v březnu roku 1952 náhle zesnul zakladatel Toyoty Kiichiro Toyoda. Jakmile se však společnost stabilizovala, byl vzkříšen i Kiichirův dlouhodobý sen o plnohodnotném vývoji osobních vozů domácí výroby. Tento sen se zhmotnil roku 1955 v podobě modelu Crown.

Toyota Crown měla ohromný úspěch a objem výroby rostl. Ve snaze zvládnout tento růst byl naplánován závod Motomachi jako první výrobní závod v Japonsku určený výhradně pro osobní vozy. Závod byl dokončen roku 1959 a výrazně přispěl k dalšímu rozvoji automobilky Toyota. V roce 1964 byla zahájena výroba třetí generace modelu Corona (RT40), který svým úspěchem zdaleka předčil Datsun Bluebird automobilky Nissan, a stal se nejprodávanějším vozem v tehdejším Japonsku. Ve snaze ještě zdokonalit svůj systém výroby a zlepšit kontrolu kvality zavedla Toyota v roce 1961 svůj systém komplexního řízení kvality (TQC – Total Quality Control).

V roce 1961 byl představen model Toyota Publica určený pro širokou veřejnost; velkým skokem vpřed pak byla Toyota Corolla uvedená na trh v roce 1966. Premiéra modelu Corolla se časově shodovala s nástupem motorizace v Japonsku a výlučně pro výrobu Corolly byl vybudován nový závod Takaoka s měsíční výrobní kapacitou 20 000 vozů. Ihned po představení na trhu v listopadu roku 1966 překonala Corolla svého rivala Datsun Sunny, který se v té době prodával již šest měsíců. Corolla pokračovala ve svém úspěchu a stala se nejprodávanějším vozem v Japonsku na dlouhých 33 let v řadě – od roku 1969 do roku 2001.

V roce 1966 se zároveň začala úspěšněji vyvážet třetí generace modelu Corona do Spojených států. Přestože byl na zahraničních trzích všeobecně etablován model Land Cruiser, až Corona se stala prvním osobním vozem značky Toyota, který si vydobyl mezinárodního uznání.

Toyota současně vytvořila alianci s firmami Hino Motors, Ltd. (v roce 1966) a o rok později s Daihatsu Motor Co., Ltd. Lze říci, že v daném období byly položeny základy dnešní Toyoty.

V roce 1963 se na okruhu Suzuka uskutečnila první Velká cena Japonska, která povzbudila zájem veřejnosti o motoristický sport. V reakci na očekávání sportovních modelů ze strany veřejnosti vyvinula Toyota ve spolupráci s firmou Yamaha model 2000GT, jenž se v roce 1967 začal prodávat. Prudký růst Toyoty dosáhl vrcholu počátkem 70. let minulého století, kdy se dramaticky zvyšovala výroba i prodej. Na podzim roku 1973 však zasáhla ropná krize, která tento růst náhle zabrzdila. V období ropné krize čelil automobilový průmysl dalšímu problému, kterým byly emisní předpisy. Japonsko zavedlo omezující předpisy, které byly v té době nejpřísnější na světě. Ve snaze splnit nové cílové hodnoty emisí zkoumali konstruktéři v Toyotě veškeré možnosti a nakonec uspěli s řešením, kterým byl třícestný katalyzátor. Technické znalosti nashromážděné v tomto období se později odrazily ve znatelném zlepšení výkonu motorů a spotřeby paliva, což bylo i základem zásadního růstu prodeje vozů Toyota ve Spojených státech.

Po chaotickém období způsobeném ropnou krizí následovala éra pomalého růstu, nicméně po obchodní stránce se Toyota rychle zotavila. Rychlost zotavení přitáhla pozornost zbytku světa k systému výroby známým pod názvem Toyota Production System.

Po dvou ropných krizích se klíčovým pojmem světových automobilových trhů staly úspory energií a paliva, přičemž poptávka se přesunula směrem ke kompaktním vozům. To mělo ohromné dopady na tzv. Velkou trojku ve Spojených státech (GM, Ford, Chrysler), kde se výroba soustřeďovala na velké automobily. Prodeje dramaticky poklesly a tyto tři automobilky se propadaly do ztráty.

Současně s tím rostla poptávka po vozech z Japonska, které byly menší a vykazovaly nízkou spotřebu. Vývoz do Spojených států byl v té době velmi silný. To se negativně odrazilo v obchodních třenicích mezi USA a Japonskem, které vyústily v exportní omezení uvalená od roku 1981 na osobní vozy dovážené do USA. Tato omezení s určitými obsahovými změnami pokračovala až do roku 1993.

Obě společnosti, Toyota Motor Sales Co., Ltd. a Toyota Motor Co., Ltd., se v červenci 1982 spojily do jediné, čímž skončila 32letá rozluka započatá roku 1950, a vznikla tak nová Toyota Motor Corporation. Poválečné období Toyoty tak skončilo a jedním z hlavních cílů se stala reakce na rostoucí internacionalizaci.

Bezprostředně před fúzí společností Toyota Motor Sales a Toyota Motor Company byla zahájena jednání o obchodním spojení s General Motors v rámci průmyslové spolupráce Toyoty s automobilovým průmyslem USA. V roce 1984 byla založena společnost New United Motor Manufacturing, Inc. (NUMMI), s cílem zahájit společnou výrobu kompaktních vozů v závodu General Motors v kalifornském Fremontu. Samotná výroba začala v prosinci téhož roku. Toyota se poté rozhodla zkusit podnikat ve Spojených státech nezávisle. V roce 1986 proto v Kentucky založila firmu Toyota Motor Manufacturing U.S.A., Inc. (TMMK) a roku 1988 zde zahájila výrobu.

V souvislosti s přítomností Toyoty v USA byla roku 1989 uvedena na trh v USA značka Lexus, jejíž úspěch napomohl upevnit aktivity Toyoty ve Spojených státech. V roce 1986 Toyota založila v kanadském Ontariu firmu Toyota Motor Manufacturing, Canada, Inc. (TMMC), kde roku 1988 zahájila výrobu.

Toyota neopomíjela ani Evropu a roku 1989 oznámila své plány na nový výrobní podnik v Anglii. Výroba zde byla zahájena roku 1992. Tato základna se postupně rozšířila o závod na výrobu motorů a druhý závod na výrobu automobilů. Na evropském území spustila Toyota výrobu roku 1998 ve svém závodu ve Francii, který roku 2001 zahájil produkci kompaktního modelu Yaris.


UŽ JSTE ČETLI: Toyota GT 86 se vrací ke kořenům


Období od druhé poloviny 80. let až do let devadesátých bylo ve znamení urychlené expanze v mezinárodním měřítku. Nicméně v Japonsku byla situace odlišná. Tehdejší politika měla za cíl povzbudit tuzemskou poptávku a vyhnout se recesi v souvislosti s posilováním jenu po mezinárodní dohodě označované „Plaza Accord“. Namísto toho došlo k přehřátí a vzniku ekonomické bubliny.

Na pozadí rostoucích cen akcií a pozemků se Japonsko dostalo do centra peněžních spekulací, které převrátily na ruby metody finančního řízení, a dokonce nastalo období, kdy se na výrobu pohlíželo s despektem. Vrcholový management v Toyotě před těmito trendy varoval.

Bublina následně splaskla. Domácí japonská ekonomika od roku 1992 stagnovala a následovala recese, která později vstoupila do povědomí jako tzv. „ztracená dekáda“. Toyota v reakci na toto prostředí označila toto období jako „druhé založení firmy“ a zavedla zásadní reformy, které začínaly přijetím tzv. Ústředních zásad (v r. 1992) a přeměnou zaměstnanecké struktury i celé organizace.

Mimo samotné Japonsko pak pád berlínské zdi poskytl příležitosti k rozvoji tržního hospodářství i v zemích někdejšího komunistického bloku. Otevírání trhů pokračovalo a započala aktivní expanze v Číně i ve východní Evropě. Toyota vytvořila v České republice společný podnik s koncernem PSA Peugeot Citroën a v roce 2005 zahájila výrobu malých osobních vozů pro evropské trhy, prodávaných pod trojicí značek Peugeot, Citroën a Toyota.

Fotografie a zdroj textu Toyota Motor Czech

 

VYBÍRÁME
Kde leží maximum rychlosti Formule 1?

Kde leží maximum rychlosti Formule 1?

08. 07. 2005, autor: admin

Přesně to chce na podzim zjistit BAR Honda, která svou formuli očeše o přítlačná křídla a vydá se na solné pláně Bonneville.

KOMENTÁŘE KE ČLÁNKU
Přidat komentář
Tento článek ještě nikdo nekomentoval. Buďte první.
VLOŽIT KOMENTÁŘNejste přihlášen/a, proto opište text, který vidíte na obrázku níže.
. captcha
CELEBRITY
Celebrity: Nabízím práci automechanika, nástup ihned!

Nabízím práci automechanika, nástup ihned!

Jak je složité najít dobrého řemeslníka? Ehm, velmi... Je...

Celebrity: Land Rover postavil kuchyni pro Jamieho Olivera. V autě.

Land Rover postavil kuchyni pro Jamieho Olivera. V autě.

Mobilní kuchyně, to už tady bylo, není to žádná novinka, ...

Celebrity: Moderátorka Jana Knížková vysílala z bazénku, ukázala při tom svůdné křivky

Moderátorka Jana Knížková vysílala z bazénku, ukázala při tom svůdné křivky

Rádio je obvykle záležitostí pouze zvukovou, vizuální asp...

DALŠÍ CELEBRITY
REDAKČNÍ TIP
POSLOUCHEJ RÁDIA ONLINE!
PŘIDEJTE SE K NÁM

Staňte se našimi fanoušky

NEJNOVĚJŠÍ VIDEA
Zobrazit video
Jak zvířata jí své jídlo

Jak zvířata jí své jídlo

Nahlédněte do říše zvířat tak, jak se...

Zobrazit video
Video: A další kompilace ruských bouraček

Video: A další kompilace ruských bouraček

Tohle už je pomalu seriál na pokračov...

Zobrazit video
Video: Ilegální drifty ve městě

Video: Ilegální drifty ve městě

Tihle týpci se s tím nemažou a vodí a...

Autoweb

Znovuoživení značky Alpine se povedlo, nyní se sportovní vůz odkazuje k úspěšné závodní historii ...

Urbanstore

Pořiď si stylové značkové oblečení, boty nebo doplňky se slevou až 80%. Více na UrbanStore.cz.

Delideli

Darujte nádhernou kytici, luxusní čokoládu, kvalitní víno, koš plný delikates či lahodný dort.

Cestuj

Vyberte si z tisíců dovolených v oblíbeném Řecku se slevou až 20%. Volejte zdarma 800 11 11 33.